اسپیسر تیرچه

این اسپیسرها مخصوص خر پا های آماده تیرچه که در کارخانه توسط دستگاه تولید می شوند می باشد. این اسپیسرها باعث تنظیم فاصله ی دقیق بین آرماتورهای تیرچه بر اساس استاندارد می شوند و دارای سه خرک برای قرارگیری آرماتور های جانبی و تقویتی در وسط می باشند

 

کلمات کلیدی سایت

اسپیسر ، کاور بتن ، لقمه بتن ، واتر استاپ ، فاصله نگهدار پلاستیکی ، میان بلت ، قالب بندی ، قالب بتن ، قالب فلزی

تلفکس : 65542845

موبایل : 09126631527

Info@ArasPlast.com